Personal tools
You are here: Home Members Magyarország Nyelvtudományi Kutatóközpont

Magyar

Nyelvtudományi Kutatóközpont

 

Az Intézet székhelye:

Magyarország

Alapítási dátum:

1949. IX. 13.

Intézettípus:

Kutatóintézet, köztestületi költségvetési szerv

Fenntartó köztestület, felügyeleti szerv:

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Kutatott nyelvek:

Magyar, magyarországi kisebbségi nyelvek, uráli nyelvek, keleti nyelvek

Célok, feladatok és tevékenységi kör leírása

Alapfeladata a magyar nyelvészet, az általános és alkalmazott nyelvészet, nyelvtanelmélet, az uráli nyelvészet és a fonetika területén tudományos kutatásokat végezni, a magyar irodalmi és köznyelv nagyszótárát elkészíteni, archív anyagát gondozni, valamint a magyar nyelv különböző változatait vizsgálni, az eredményeket publikálni. Kiegészítő feladatként nyelvi korpuszok és adatbázisok létrehozásával, számítógépes alkalmazások nyelvészeti alapjainak megalkotásával, valamint közönségszolgálati tevékenységgel, szakértői vélemények készítésével is foglalkozik. Mindemellett a felsőoktatásban és a posztgraduális képzésben is részt vesz, az itt működő MTA-ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport révén.

Felelős vezető:

A Kutatóközpont igazgatója: Dr. Prószéky Gábor (linginst@nytud.hu)

Teljes létszám:

140 fő (107 kutató, 33 nem kutatói munkakörben)

Kiadványok, folyóiratok:

Az intézetben található a Nyelvtudományi Közlemények, az Acta Linguistica Hungarica és a Finnugor Világ szerkesztősége. A munkatársak részt vesznek a következő hazai periodikák szerkesztésében: Magyar Nyelvőr, Nyelvtudomány, Modern Nyelvoktatás, Beszédgyógyítás, Alkalmazott Nyelvtudomány és a Beszédkutatás. Itt készült A magyar nyelv értelmező szótára (1959-62), a Magyar értelmező kéziszótár (1972, 2003), az Új magyar tájszótár és jelenleg készül A magyar nyelv nagyszótára (2006-). Összefoglaló köteteket és kötetsorozatokat adunk ki a magyar nyelv története, leíró nyelvtana, rétegzettsége köréből. Adatbázisokat tartunk fenn a magyar nyelv történeti korpusza (http://archive.nytud.hu/hhc/), a jelenlegi nyelvhasználat (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) és szókincs (http://corpus.nytud.hu/e-szokincs) köréből.

Az Intézet címe

Nyelvtudományi Kutatóközpont
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Telefonszám: +36 1 342-93-72
Faxszám:: +36 1 322 9297
E-mail: linginst@nytud.hu
Honlap: http://www.nytud.hu

Tevékenység nyelve:

Magyar, angol

Az Intézet a következő nyelveken tud kommunikálni:

Angol, német, francia, finn, török, orosz, román, kínai stb.

Document Actions