Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Lisbon Resolution Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

LISABONOS REZOLIUCIJA DĖL KALBOS VARTOJIMO VERSLE IR PREKYBOJE EUROPOJE

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS NACIONALINIŲ KALBOS INSTITUCIJŲ FEDERACIJA (EFNIL)

 

LISABONOS REZOLIUCIJA

DĖL KALBOS VARTOJIMO VERSLE IR PREKYBOJE EUROPOJE

 

Priimta EFNIL generalinės asamblėjos 2008 m. lapkričio 14 d.

 

1. Europos Sąjungos nacionalinių kalbos institucijų federacija (EFNIL) pripažįsta, kad kalbinė kompetencija ir bendravimo įgūdžiai tampa vis svarbesniais verslo ir prekybos veiksniais Europoje ir pasaulyje.

 

2. EFNIL ragina Europos Sąjungą ir šalis nares glaudžiau bendradarbiauti tam, kad būtų sukurta veiklos strategija šiam uždaviniui spręsti. Ji turėtų apimti šias veiklos kryptis:

  • skatinti kalbų ir kalbos įgūdžių, kaip sėkmę ar nesėkmę verslo aplinkoje lemiančių veiksnių, svarbos supratimą;
  • skatinti ir finansuoti lingvistinės informacijos apdorojimo ir kalbos mokymo verslo aplinkoje priemonių kūrimą;
  • skatinti ir finansuoti specialių veiksmingo kalbų vartojimo versle mokymo programų kūrimą, pirmenybę teikiant ne taip plačiai vartojamoms kalboms;
  • remti mokslinius tyrimus, ypač tuos, kuriais siekiama nustatyti, kaip kalbos ir kalbų įgūdžiai prisideda prie vertės kūrimo.

 

3. Pasirenkant veiksmus ir priemones reikėtų atkreipti dėmesį į svarbą šių dalykų:

  • nacionalinių kalbų įgūdžių (ne tik užsienio kalbų įgūdžių), kaip lemiamų verslo ryšių veiksnių;
  • visų Europos kalbų (ne tik didžiųjų kalbų), kaip lokalizacijos priemonių;
  • už Europos ribų esančių užsienio rinkų kalbų, skatinant abipusiškumą, t.y. panašų ne Europos verslo dėmesį Europos kalboms;
  • migruojančių darbuotojų kalbinės kompetencijos;
  • su tam tikra sritimi ar darbu susijusios kalbinės (užsienio kalbos) kompetencijos, kaip būtinos profesinio mokymo dalies;
  • vertimo (žmogaus atliekamo ar automatinio) ir terminologijos darbo, kaip būtinos lokalizavimo ir prisitaikymo prie užsienio rinkų ir jų klientų priemonės.

 

4. EFNIL ragina Europos Komisiją įkurti visos Europos informacijos ir dokumentacijos tarnybą, dirbančią su įmonėmis ir valstybės tarnautojais, ir skatinti geriausios patirties diegimą.

 

5. EFNIL mano, kad kalbos vartojimo versle klausimas turėtų būti svarstomas ne vien tik laisvosios prekybos požiūriu, bet ir vartotojo ir darbuotojo teisių požiūriu, tokiu būdu atsižvelgiant į tokias socialines aplinkybes, kaip lygios galimybės, mažiau išsilavinusių piliečių socialinės diskriminacijos pavojus ir veiksminga informacijos sklaida. EFNIL skatina Europos Sąjungą suteikti daugiau galimybių jos šalims narėms pirmenybę teikti jų pačių kalboms tam, kad būtų užtikrinta pakankama socialinė lygybė.

 

6. EFNIL siūlo savo žinias ir patirtį, kurios padėtų strategijos kūrėjams rengti ir kontroliuoti šios srities veiklos strategiją ir užtikrintų, kad būtų deramai atsižvelgta į nacionalines ir regionines aplinkybes.

 

 

 

Document Actions