Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution slovenščina

slovenščina

                          BUDIMPEŠTANSKA RESOLUCIJA
           O LEKSIKALNIH IZZIVIH V VEČJEZIČNI EVROPI

1. Evropska zveza državnih jezikovnih ustanov poziva k zagotavljanju vseevropske večjezične jezikovne infrastrukture kot poglavitnega pogoja za resnično večjezično Evropo in mnogojezične državljane.


2. Razvoj sodobne visokokakovostne leksikografske infrastrukture, ki jo sestavljajo dobri (vzporedni) korpusi, eno-, dvo- in večjezični
slovarji in slovarske podatkovne zbirke, tezavri, terminološke podatkovne baze, semantični leksikoni (wordneti) in primerljiva leksikalna orodja in instrumenti, je osnovni pogoj za to, da se evropski državljani učijo in uporabljajo (tuje) jezike, za prevajanje in tolmačenje ter za večjezično obdelavo besedil s tehnološkimi sistemi in sredstvi.


3. Osnovni leksikalni viri in kakovostne zbirke bi morali obstajati vsaj za vse uradne jezike Evropske unije: to bi moralo vključevati dvojezična orodja in vire za jezikovne pare, ki jih komercialno usmerjena jezikovna industrija ni dovolj podprla.


4. Glede na večjezično razsežnost potrebne leksikalne infrastrukture, ki presega okvir samo enega jezikovnega območja ali države, se pričakuje, da bo EU imela aktivno vlogo pri razvoju infrastrukture uradnega jezika (uradnih jezikov) v vsaki državi članici.


5. Efnil zato poziva vlade držav članic kakor tudi Evropsko komisijo in druge pristojne organe držav EU:

a) da podpirajo razvoj in razpoložljivost dvojezičnih slovarjev in primerljivih digitalnih orodij in spletnih storitev za vse jezikovne pare, za katere v njihovih jezikovnih skupnostih obstaja jasna potreba, neodvisno od ekonomskih argumentov za razvoj in trženje tovrstnih produktov,

b) da spodbujajo inovativne tehnologije in metode, ki izkoriščajo prednosti novih načinov razvijanja leksikalnih pripomočkov, vključno z možnostmi, ki jih zagotavlja črpanje podatkov s pomočjo množic (crowd-sourcing), in da ponujajo precejšnjo podporo ustreznim strokovnim omrežjem in projektom sodelovanja leksikalnih inštitutov različnih držav članic EU,

c) da spodbujajo partnerstvo med javnimi in/ali javnimi in zasebnimi organizacijami ter tako ustvarjajo nove priložnosti za razvoj konkurenčne jezikovne industrije v EU, ki bo upoštevala dejanske potrebe različnih jezikovnih skupnosti v EU,

d) da zagotovijo, da bodo infrastrukturni vidiki v celoti vključeni v vse politike EU v zvezi s spodbujanjem več- in mnogojezičnosti ter učenja jezikov v Evropi.


6. Efnil ponuja svoje strokovno znanje kot pomoč nosilcem politik pri razvoju in spremljanju politik, ki se nanašajo na leksikalne izzive.

 

Document Actions