Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution magyar

magyar

Az EFNIL budapesti  állásfoglalása a szókészlet kihívásaival kapcsolatban a többnyelvű Európában

 

1.    A Nemzeti Nyelvi Intézetek Európai Szövetsége (EFNIL) széleskörű többnyelvű nyelvi infrastruktúra kialakítását szorgalmazza mint alapvető feltételét egy valóban soknyelvű Európa létrejöttének, ahol az állampolgárok is többnyelvűek.

 

2.    Megbízható párhuzamos szövegkorpuszokra, egynyelvű, két-, ill. többnyelvű szótárakra és lexikai adatbázisokra, tezauruszokra, terminológiai adatbázisokra, fogalmi alapú lexikai adatbázisokra (wordnet) illetve ezekhez hasonló lexikai eszközökre épülő magas színvonalú szótári infrastruktúra kialakítása elengedhetetlen feltétele az EU állampolgárok idegennyelv-tanulásának és használatának, a fordításnak, tolmácsolásnak, valamint különböző technikai eszközök és szolgáltatások segítségével való többnyelvű szövegfeldolgozásnak.

 

3.    Kívánatos, hogy legalább az EU minden hivatalos nyelvén elérhetők legyenek az alapvető lexikai erőforrások és magas színvonalú nyelvi adathalmazok, köztük olyan nyelvpárokra épülő kétnyelvű eszközök és nyelvi erőforrások is, melyeket a kereskedelmi alapú nyelvi ágazat nem biztosít megfelelő mértékben.

 

4.    Mivel a szükséges lexikai infrastruktúra többnyelvűsége átnyúlik bármely nyelvi és földrajzi országhatáron, az Európai Uniónak aktívan részt kell vennie minden egyes tagállam hivatalos nyelvi infrastruktúrájának kialakításában.

 

5.    Mindezekre való tekintettel a Nemzeti Nyelvi Intézetek Európai Szövetsége felkéri a tagállamok kormányait, az Európai Bizottságot és egyéb az ügyben illetékes EU intézményt hogy:  

       (a) támogassák kétnyelvű szótárak valamint hasonló digitális eszközök és online szolgáltatások kifejlesztését és közzétételét minden olyan nyelvpárra, amelyekre egyértelműen szükség van a nyelveket használó közösségekben, az ilyen termékek gyártására és eladhatóságára vonatkozó kereskedelmi megfontolásoktól függetlenül.

      (b) ösztönözzék olyan innovatív technológiák és módszerek fejlesztését, amelyek a lexikai eszközök új koncepciójára épülnek, beleértve a közösségi média felhasználását, és nyújtsanak jelentős támogatást az érintett szakértői hálózatok valamint az EU különböző tagországainak szótárkészítéssel foglalkozó intézményei között létrejött együttműködési projektek számára. 

(c) támogassák az együttműködést állami és magánszervezetek között, ezzel hozzájárulva az Európai Unióban egy olyan versenyképesebb nyelvi ágazat kialakításához, amely rugalmasan tudna alkalmazkodni az aktuális nyelvi közösségek nyelvi igényeihez.  

(d) biztosítsák, hogy az infrastrukturális szempontok integrált módon megjelenjenek az európai többnyelvűség és nyelvtanulás előmozdítását célzó valamennyi uniós politikában.

 

6.     Az EFNIL szakértelmével segíti a politikai döntéshozókat a témával kapcsolatos politikai elképzelések kialakításában és a döntések ellenőrzésében.

 

Document Actions