Personal tools
You are here: Home Documents Resolutions Budapest Resolution čeština

čeština

 
Budapešťská rezoluce
O lexikálních výzvách v mnohajazyčné Evropě
 

1. Evropská federace národních institucí pro jazyk vyzývá k celoevropské multilingvální jazykové infrastruktuře jakožto základnímu předpokladu pro skutečně mnohajazyčnou Evropu a její vícejazyčné občany.

2. Rozvoj moderní vysoce kvalitní lexikografické infrastruktury složené z dobrých (paralelních) korpusů, jedno-, dvou- a vícejazyčných slovníků a lexikálních databází, tezaurů, terminologických databází, wordnetů a srovnatelných lexikálních nástrojů a pomůcek je conditio sine qua non pro to, aby se evropští občané učili a užívali (cizí) jazyky, pro překlady a tlumočení i pro vícejazyčné zpracování textů technickými systémy a zařízeními.

3. Základní lexikální zdroje a jejich kvalitní sbírky by měly existovat aspoň pro všechny oficiální jazyky EU: mezi ně by měly patřit dvoujazyčné nástroje a pomůcky pro ty jazykové dvojice, které nejsou dostatečně vybaveny ze strany komerčně orientovaného průmyslu.

4. V důsledku multilingvního rozměru nezbytné lexikální infrastruktury, která přesahuje rámec každého jednotlivé jazykové oblasti či země, očekáváme, že EU sehraje aktivní úlohu při rozvoji infrastruktury oficiálního jazyka či jazyků, která bude dostupná v každém členském státu.

5. Z tohoto důvodu vyzývá Evropská federace národních institucí pro jazyk vlády členských zemí jakožto i Evropskou komisi a další relevantní entity:

a) aby podporovaly rozvoj a dostupnost dvoujazyčných slovníků a srovnatelných digitálních nástrojů i online služeb pro všechny jazykové dvojice, pro něž existuje jasná potřeba v příslušném jazykovém společenství, a to nezávisle na komerčních argumentech pro produkování a marketing takových produktů,

 

b) aby stimulovaly inovační technologie a metody, které využívají nových způsobů pojetí lexikálních pomůcek, včetně příležitostí, které poskytuje crowd-sourcing, a aby nabízely i významnou podporu pro relevantní expertní sítě a kooperativní projekty lexikálních ústavů v různých členských státech EU,

 

   c) aby prosazovaly partnerství mezi veřejnými a/nebo veřejnoprávními organizacemi a vytvářely tak nové příležitosti k rozvoji soutěživého jazykového průmyslu v EU, který si bude všímat skutečných potřeb různých jazykových komunit v EU,


d) aby zajistily, že se tyto infrastrukturní aspekty včlení do politiky EU týkající se podpory evropského multi- a plurilingvismu a language-learningu.

 

 6. EFNIL nabízí svou expertízu a pomoc tvůrcům politiky při rozvoji a monitorování takové politiky, která se s touto výzvou bude snažit vypořádat.       

 
Document Actions